Porady inwestycyjne

Odczulanie Warszawa

Znalezienie zaufanego gabinetu specjalizującego się w leczeniu alergii, to pierwszy etap walki o zdrowie. Odczulanie Warszawa - działamy od 1996 roku.

Lokale na wesele

 • dobre wyniki funduszyW lipcu saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych przekroczyło +1,6 mld zł. Jeżeli analiza zostanie poszerzona o rynek funduszy niedetalicznych obraz będzie zupełnie odmienny. Z powodu wypłaty środków z kilku funduszy dedykowanych prywatnym inwestorom, bilans sprzedaży całego rynku był mocno ujemny i według szacunków Analiz Online wyniósł -4,7 mld zł.

  Dobry wynik sprzedażowy funduszy detalicznych w minionym miesiącu w dużej mierze osiągnięty został za sprawą wysokich napływów do kilku produktów PZU TFI. Towarzystwo informowało niedawno o bardzo udanej niepublicznej emisji certyfikatów PZU FIZ Forte. Tylko w ramach jednej subskrypcji towarzystwo pozyskało do zarządzania kwotę ponad 515 mln zł.

  Fundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu, to ten segment rynku zakończył lipiec z najwyższym bilansem sprzedaży. Sukcesem zakończyły się też emisje certyfikatów kilku funduszy Altus TFI oraz Trigon TFI.

  Kolejny segment, który wyraźnie wyróżnił się na tle pozostałych to fundusze dłużne. PZU TFI do zaledwie jednego funduszu o charakterze dłużnym pozyskało aż ponad +0,5 mld zł. Wiele produktów z innych TFI ma za sobą bardzo udany miesiąc.

  W lipcu dodatnie saldo wpłat i wypłat osiągnęły też fundusze akcyjne, surowcowe oraz gotówkowe.

  Miniony miesiąc okazał się też bardzo udany dla Investors TFI.

 • podstawową jest dywersyfikacjaCechą inwestorów jest nerwowość, reagują oni przesadnie na gorsze dane makroekonomiczne. W takich warunkach należy przyzwyczaić się do tego, że w krótkim terminie lokata kapitału w akcje może przynieść straty. Większa obojętność pomaga nie tylko utrzymać kurs na długoterminowe cele inwestycyjne, ale wykorzystywać niższe ceny zamiast utrwalania strat poprzez wyprzedawanie po niskich cenach pod wpływem emocji.

  Inwestorzy podejmujący ryzyko nagradzani się wyższymi przeciętnymi stopami zwrotu z rynku akcji w porównaniu z innymi klasami aktywów. Nie oznacza to, że można wybrać fundusz akcji w ciemno i być pewnym zarobku w dłuższej perspektywie.

  Atrakcyjne możliwości stwarzać mogą korekty rynkowe. Często stanowią świetną okazję do uzupełnienia portfela o spółki kupione znacznie poniżej ich wartości fundamentalnej.

  W przypadku lokaty kapitału w akcje lepiej jest uzbroić się w cierpliwość. Inwestorzy, którzy się nie wyprzedają, zwykle odnoszą korzyści dzięki długofalowemu trendowi wzrostowemu na rynkach akcji.

  Korzyści z regularnego oszczędzania kumulują się. Średnia cena danego aktywa może okazać się niższa, niż w przypadku zainwestowania wszystkich pieniędzy jednocześnie. Strategia uśredniania ceny kupna nie jest gwarancją ochrony przed dekoniunkturą, ale pozwala na inwestowanie bez emocji, a to jest najważniejsze przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowanych środków.

  Podstawową zasadą inwestowania jest dywersyfikacja. Posiadanie w portfelu mieszanki aktywów ryzykownych i defensywnych może pomóc wyrównać stopy zwrotu w czasie.

  Systematyczne dywidendy, wypłacane przez przedsiębiorstwa mogą być szczególnie atrakcyjne, element dochodowy jest zazwyczaj stabilny nawet w okresie zmienności rynkowej. Uzyskane dywidendy mogą znacząco wpłynąć na wynik portfela przy założeniu, że będą reinwestowane i to w odpowiednio długim czasie. Pomagają też w utrzymaniu stabilnych cen akcji, mogą kompensować erozję wywołaną inflacją.

  Skuteczną strategią może być aktywne inwestowanie. Elastyczność tego rozwiązania w momencie narastającej zmienności może być szczególnie korzystna w porównaniu ze sztywną alokacją w ramach inwestycji pasywnych.

 • dodatkowe jednostki w promocjiDziałania promocyjne podejmowane w celu zachęcenia do założenia rejestru w ostatnim czasie są dość popularne wśród krajowych towarzystw. Na ten krok zdecydowało się kolejne z nich.

  KBC TFI rozpoczął promocję funduszy spod swojego parasola. Każdy klient indywidualny, który podejmie decyzję o otworzeniu nowego rejestru za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej na stronie towarzystwa, może liczyć na premię w formie dodatkowych jednostek do 2 proc. ekstra. Warunkiem jest wpłacenie do 8 września br. kwoty w wysokości co najmniej 2 tys. zł i utrzymanie jej przez okres trwający minimum 12 miesięcy.

  Wspomniane 2 proc. dodatkowych jednostek można otrzymać w przypadku zakupu KBC Aktywny, KBC Akcyjny i KBC Akcji Małych i Średnich Spółek. Osoby, które ulokują środki w najbezpieczniejszych rozwiązaniach dłużnych i pieniężnych mogą liczyć na dodatkowe 0,5 proc.

  W ostatnim czasie podobna promocja dostępna była w ofercie Union Investment TFI. Towarzystwo chcąc zachęcić nowych klientów do otwierania rejestrów w UniLokacie, oferowało dodatkowy 1 proc. zysku więcej. W tym przypadku podobnie jak wcześniej warunkiem było odpowiednio długie przetrzymanie jednostek na rejestrze oraz wpłata m.in. 10 tys. zł. Z promocyjnych warunków skorzystać mogli jedynie nowi klienci.

  Nowe promocje dotyczące towarzystw funduszy inwestycyjnych w większości przypadków obejmują możliwość nabycia przez klienta jednostki bez konieczności uiszczania opłaty manipulacyjnej.

 • lokaty półroczneNajlepsza półroczna lokata dostępna jest w Banku BPH, jej oprocentowanie wynosi 4 proc. w skali roku. Konieczne jest otwarcie w tym banku jednego trzech kont osobistych: Lubię to! Konto, Kapitalne Konto albo Maksymalne Konto. Umowa lokaty zawierana jest w ramach pakietu Nowy Gatunek. Rachunek powinien być zasilany co najmniej 2 tys. zł miesięcznie. Minimalny depozyt to 1 tys. zł, maksymalny 10 tys. zł.

  W ofercie BOŚ Banku dostępna jest EKOlokata SUPERprocentująca ze stawką 2,8 proc., klient musi posiadać konto w tym banku. Przyjmowane są sumy od 1 tys. zł.

  Smart Bank proponuje Smart Lokatę Wariant Specjalny z Plusem z odsetkami wynoszącymi 2,6 proc. Produkt ten dostępny jest wyłącznie dla nowych klientów FM Bank PBP, którzy są posiadaczami Smart Konta. Minimalna kwota lokaty to 1 tys. zł, jeden klient może mieć tylko jeden  taki depozyt.

  Oprocentowanie Lokaty Power z oferty Idea Banku sięga 2,55 proc. w skali roku i dotyczy tylko nowych środków. Bank przyjmuje kwoty od 1 tys. zł do 1 mln zł. Nie jest konieczne zakładanie konta.

  Stawki oferowane na pozostałych depozytach nie przekraczają poziomu 2,4 proc.

  Przeciętne oprocentowanie najlepszych depozytów półrocznych wynosi 2,5 proc., jest ono minimalnie (o 0,03 pkt proc.) niższe niż w marcu. Średnie na rynku oprocentowanie to 1,4 proc. w skali roku.

 • prognozy cen miedziAnalitycy Citigroup podwyższyli w najnowszym raporcie prognozy tegorocznych cen między innymi miedzi, cynku, aluminium oraz ropy WTI. Według nich zanotowane od styczniowego dna zwyżki notowań surowców zostaną utrzymane, a to dzięki lepszym perspektywom chińskiego popytu, słabszemu dolarowi oraz pierwszym sygnałom wskazującym na ograniczenie podaży części  surowców.

  W raporcie napisano, że jest coraz mniej argumentów za tym, że rynki praktycznie wszystkich surowców mają dno już za sobą i próbują wracać do normalności.

  Stabilizacja sytuacji w Chinach sprzyjająca zwłaszcza metalom przemysłowym, to w dużej mierze skutek poprawy koniunktury w tamtejszym sektorze nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych, do których przyczyniło się łagodzenie polityki kredytowej. Citigroup ostrzega, że takie podstawy odbicia na rynkach towarowych mogą jednak być źródłem kłopotów w przyszłości.

  Nie ma pewności, czy po bańce na rynku nieruchomości nie powstanie bańka na rynkach aktywów finansowych. Jednak, jak wskazują w raporcie analitycy, w tym momencie wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne, wraz ze stabilnością rezerw dają pole do większego optymizmu, szczególnie w odniesieniu do metali przemysłowych.

  Specjaliści Citigroup spodziewają się, że podwyższona zmienność cen surowców utrzyma się do końca półrocza, ale według nich perspektywy na drugą połowę roku są dobre. Spośród głównych surowców negatywnie ocenili tylko perspektywy cen rudy żelaza, na notowania tego surowca wpłynie nadwyżka podaży.

 • dywersyfikacja portfelaRozsądne zaplanowanie ulokowania kapitału pozwoli na zmniejszenie ryzyka porażki na rynku inwestycyjnym. Może się w tym sprawdzić lokata terminowa, konto oszczędnościowe, obligacje skarbowe i inne długoterminowe formy oszczędzania i inwestowania. Szczególnie atrakcyjnymi bezpiecznym sposobem lokowania kapitału mogą być lokaty terminowe. Oprocentowanie oferowane na lokatach sięga często nawet kilku procent. Nie należy zrażać się niskim oprocentowaniem oferowanych przez banki produktów.

  Rynki finansowe cechuje zmienność i spora dynamika, dlatego inwestor posiadający długoterminowy plan oszczędzania i inwestowania powinien wykazywać się wytrwałością. Istotna może być także nienaruszalność tak ulokowanych środków. Strategia zakładająca skorzystania zarówno z długoterminowych, jak i krótkoterminowych sposobów inwestowania takich jak np. obligacje skarbowe czy lokaty bankowe, pozwoli na swobodniejsze dysponowanie pozostałą częścią funduszy, przeznaczonych na bardziej agresywne, krótkoterminowe inwestycje.

  Dobrą strategią jest podział kapitału na dwie części. Jedna z nich może zostać przeznaczona na krótkoterminowe inwestycje, takie jak np. akcje giełdowe, fundusze lub gra na rynkach walutowych. Pozostałe środki mogą być ulokowane w tradycyjny sposób – w tym przypadku pomocnym instrumentem będzie lokata terminowa. Kalkulator lokaty terminowej umożliwi dokładne obliczenie zysku na przestrzeni określonego czasu. Istnieje także możliwość ulokowania kapitału w sposób mniej oczywisty niż akcje, obligacje skarbowe czy produkty bankowe. Ciekawym  rozwiązaniem są inwestycje alternatywne takie jak książki, wina, antyki i metale szlachetne.

 • W grudniu fundusze gotówkowe i pieniężne jako jedyna grupa osiągnęła zysk +0,1 proc., skala wyniku nie przekonała jednak inwestorów. Klienci TFI wypłacili z tego typu rozwiązań około -0,3 mld zł, a ich łączne aktywa spadły poniżej 30 mld zł. Kwota ta jest dużo niższa w zestawieniu z wartością oszczędności zgromadzonych na lokatach bankowych, które od lat cieszą się największą popularnością wśród Polaków.

  Zestawiając ze sobą roczne stopy zwrotu funduszy gotówkowych i pieniężnych i średnie oprocentowanie zakładanych przed rokiem depozytów, okazuje się, że w różnych okresach przeważają raz lokaty, raz fundusze.

  Średni wynik w przypadku funduszy gotówkowych i pieniężnych w 2015 roku to +1,4 proc. i był najniższy w historii. Taki stan rzeczy jest efektem niskiego poziomu stóp procentowych, które osiągnęły historyczne minimum (1,5 proc.). Wysokość stóp procentowych ma wpływ na poziom wskaźnika WIBOR6M, od którego uzależnione jest oprocentowanie niektórych obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i większość obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa. W rezultacie zyski są niższe. Zarządzający będą musieli zmierzyć się z korektą na rynku papierów o stałym oprocentowaniu, które nadal stanowią istotny udział w portfelach funduszy gotówkowych i pieniężnych. Po silnej hossie, wzrost rentowności obligacji Skarbu Państwa spowodował spadek ich cen, co odbiło się na stopach zwrotu osiąganych przez fundusze.

  Niski poziom stóp procentowych w Polsce sprawił, że zysku z funduszy i depozytów zeszły do rekordowo niskich poziomów. Jednak utrzymująca się w Polsce deflacja sprawia, że realne stopy zwrotu zarówno z depozytów, jak i z funduszy są wyższe. Na koniec grudnia było to odpowiednio: +2,5 proc. i +1,9 proc.

 • Rok 2015 nie był łatwym okresem zarówno na światowych giełdach, jak i rynku długu, czy surowców. Jednak części funduszy z oferty TFI udało się poprawić wyniki na tle konkurencji. Niektóre z nich mają za sobą kilka przeciętnych lat, inne radzą sobie bardzo słabo, raz bardzo dobrze na tle konkurencji. Jeszcze inne wyróżniały się wysoką jakością na tle rynku, ale wcześniej zaliczyły spadek formy.

  W pierwszej grupie znalazł się m.in. Aviva Investors Małych Spółek, który przez cztery ostatnie lata nie był w stanie pobić średniej w grupie akcji MiŚS, natomiast w tym roku zdołał powrócić do czołówki. Od początku stycznia jego jednostka zyskała +3,0 proc., jest to wynik o +2,0 pkt proc. lepszy od przeciętnego rezultatu konkurencji.

  Poprawę wyników na tle konkurencji odnotował też Pioneer Akcji Europy Wschodniej. Jest to fundusz funduszy, którego aktywa składają się z jednostek kilku rozwiązań zagranicznych Pioneer Investments. Rok 2014 zakończył z -20 proc. stratą. Odbicie na giełdzie rosyjskiej w 2015 roku zadziałało w przeciwną stronę. Traci on od początku stycznia -1,5 proc., ale jest to wynik znacznie wyższy od średniej w grupie (-6,8 proc.).

  Część funduszy, które pozytywnie zaskoczyły klientów w tym roku cechuje dość duża zmienność pod względem wyników na tle konkurencji. PZU Akcji Spółek Dywidendowych w tym roku pod względem stopy zwrotu (+11,6 proc.) znalazł się na czele grupy i w gronie 5 najlepszych rozwiązań otwartych.

 • ocena neutralnaAllianz Polskich Obligacji Skarbowych jest rozwiązaniem, w którym trudno doszukiwać się niestandardowych narzędzi czy strategii inwestycyjnych. Zarządzający skupia się w całości na efektywnym zarządzaniu terminem zapadalności papierów znajdujących się w portfelu funduszu. W przypadku konkurencyjnych funduszy obecnie średni czas do wykupu obligacji wynosi niewiele ponad trzy lata. Natomiast w benchmarku dla Allianz Polskich Obligacji Skarbowych przyjęto wskaźnik na poziomie ok. 4,3 roku. Zarządzający dąży do tego, by średni czas trwania lokat w tym funduszu znajdował się między tymi dwoma punktami odniesienia. Zdarzają się okresy, kiedy odchylenie od wzorca sięga nawet 1,5 roku. Wyniki funduszu są poniżej średniej w grupie funduszy polskich obligacji skarbowych. Osoby, które zainwestowały w Allianz Polskich Obligacji Skarbowych wyraźnie odczuwają dekoniunkturę na rynku polskich papierów rządowych, co jest efektem dość długiego terminu do wykupu obligacji znajdujących się w portfelu. Strata w stosunku do średniego wyniku w grupie wynosi 0,9 pkt proc. Niewielkie pocieszenie dla inwestorów może stanowić zmniejszenie wahań jednostki uczestnictwa od początku 2015 roku. Roczne odchylenie standardowych stóp zwrotu zmalało do średniego poziomu. Wskaźnik information ratio opisujący efektywność zarządzania, można określić jako przeciętny.

  Allianz Polskich Obligacji Skarbowych według opinii Analiz Online jest funduszem dla osób preferujących inwestowanie w polskie obligacje skarbowe bez podejmowania dodatkowego ryzyka. Jednak klienci powinni być świadomi tego, że inwestowanie w ten fundusz wiąże się z wyższym od przeciętnego ryzykiem stopy procentowej. Przy stabilnych obecnie i rosnących w dłuższej perspektywie stopach procentowych ryzyko to może mieć niekorzystny wpływ na wyniki funduszu – ostrzegają Analizy Online. Ostatecznie fundusz otrzymał neutralną ocenę – trzy gwiazdki.

 • Obligacje oszczędnościoweW październiku klienci mają do dyspozycji papiery o dwu-, trzy-, cztero- i dziesięcioletnim okresie zapadalności, których oprocentowanie w pierwszych kresach odsetkowych waha się od 2 do 2,5 proc. w skali roku.

  Oprocentowanie obligacji dwuletnich jest stałe i wynosi 2 proc. Obligacje trzyletnie przyniosą 2,10 proc. w pierwszych sześciu miesiącach, a w kolejnych zysk wyliczany jest na podstawie stopy WIBOR 6M. Obligacje czteroletnie, których oprocentowanie uzależnione jest od stopy inflacji powiększonej o marżę w wysokości 1,25 proc., w kolejnym okresie zapewnią 2,30 proc. Naliczenie odsetek w przypadku obligacji dziesięcioletnich odbywa się w oparciu o stopę inflacji powiększoną o marżę 1,50 proc., w pierwszym roku parametr ten jest równy 2,50 proc.

  Obligacje oszczędnościowe są najbezpieczniejszym sposobem pomnażania oszczędności. Papiery te gwarantowane są przez emitenta, którym jest Skarb Państwa. Elementem zachęcającym do ulokowania oszczędności w papierach skarbowych może być ich stosunkowo atrakcyjne oprocentowanie. Stawki prezentują się zachęcająco, zwłaszcza na tle oprocentowania tradycyjnych lokat bankowych. Jest to od 2 do 2,50 proc. w skali roku, w zależności od rodzaju obligacji. Tymczasem oprocentowanie rocznego depozytu na kwotę 5 tys. zł wynosi aktualnie 1,48 proc.

  Osoby zainteresowane tym sposobem pomnażania kapitały mogą nabyć papiery skarbowe w każdym oddziale banku PKO BP, w punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego tej  instytucji, za pośrednictwem infolinii oraz internetu.

« Poprzednie informacje